דלג על בר עליון
בר עליון

תנאי שימוש באתר

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובתוכנו, בכל קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלול בו - הינם של רותי צחורי אלא אם נאמר אחרת מפורשות, וחלים עליהם דיני זכויות יוצרים לפי חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. תוכן האתר, לרבות המידע המצוי בו, נועד לשימושך כאדם פרטי. אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר לשם מטרות מסחריות מבלי לקבל את הסכמתה של רותי צחורי.

רותי צחורי מעניקה לך רישיון לא בלעדי לעשות שימוש בתכני האתר אך ורק במהלך השימוש באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות שמורות. למעט לצורך עיון בתוכני האתר, כל העתקה, התאמה, הפצה, שימוש או הצגה הינם אסורים בהחלט. שימוש מסחרי בתכני האתר, כולם או חלקם, הינו אסור בהחלט. שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר הינו אסור בהחלט. אין להציג אתר זה במסגרת (frame) או תוכן כלשהו על ידי קישור (link) ללא אישור מפורש בכתב מרותי צחורי. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב ביניהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

לפרטים וברורים פנו אלינו

רותי צחורי - חלומות מעוצבים

עבור לתוכן העמוד